Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Bent u gepensioneerd?

Let op: pensioenfonds Wonen is opgehouden te bestaan. Kijk voor actuele informatie op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 

Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van Pensioenfonds Wonen. U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. 
 • Woont u in het buitenland?
  Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u een keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren. Deze ontvangt u van ons en stuurt u retour. 
   

Betaaldata

We betalen uw pensioen in 2022 uit op:

 • 20 januari
 • 23 februari
 • 23 maart
 • 21 april
 • 23 mei
 • 23 juni
 • 21 juli
 • 23 augustus
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 23 november
 • 21 december


Wat moet u verder weten?

 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan schriftelijk contact met ons op. Stuur daarbij een kopie van uw bankpas of een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer mee. Of geef het aan ons door met het 'Wijzigingsformulier rekeningnummer binnen de Europese Unie'.  
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Een keer per jaar krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. Wijzigt er iets in de hoogte van uw uitkering? Dan ontvangt u een nieuwe specificatie. 
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en hebt u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.