Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Crisisplan

Om voorbereid te zijn op een financiële crisis heeft het pensioenfonds een financieel crisisplan opgesteld.

In dit crisisplan staat wanneer er sprake is van een crisis en hoe het bestuur handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie komt. De lasten van de crisismaatregelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld over deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. 

Lees meer in het crisisplan