Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Dekkingsgraad

Let op: pensioenfonds Wonen is opgehouden te bestaan. Kijk voor actuele informatie op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. Maandelijks wordt de dekkingsgraad berekend. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden noemen we de beleidsdekkingsgraad. Is onze beleidsdekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen nu en straks te kunnen betalen (verplichtingen). Het bestuur besluit op basis van de beleidsdekkingsgraad of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen te kunnen verhogen. 

In december 2021 is de beleidsdekkingsgraad 112.9%. De actuele dekkingsgraad is 117.4%.

Schommelingen in de dekkingsgraad worden veroorzaakt door een aantal factoren, bijvoorbeeld: 

  • Stijging of daling van de rente
  • Wijzigingen in de waarde van de beleggingsportefeuille
  • Aanpassingen vanuit De Nederlandsche Bank in de wijze waarop de dekkingsgraad berekend moet worden

Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico's op te vangen. Als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar te laag is (onder ongeveer 120%) moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. 

Op dit moment heeft ons pensioenfonds een herstelplan.

Wat betekent de beleidsdekkingsgraad voor uw pensioen?
Bekijk de thermometer.

 

Boven 123,8%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen van voorgaande jaren kan misschien ook.
110% - 123,8%
We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
104% - 110%
We mogen uw pensioen niet verhogen.
100% - 104%
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Er is een kans dat we uw pensioen moeten gaan verlagen.
Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Er is een grote kans dat we uw pensioen moeten verlagen.
112.9%
jan-21feb-21mrt-21apr-21mei-21jun-21jul-21aug-21sep-21okt-21nov-21dec-21
Beleidsdekkingsgraad 98,2%99,1%100,7%102,4%104,0%105,6%106,9%108,2%109,6%111,0%111,8%112,9%
Huidige dekkingsgraad 105,0%108,5%111,4%113,7%113,6%114,8%112,5%114,5%114,4%114,6%114,1%117,4%
Vereiste dekkingsgraad 119,6%119,6%119,6%119,4%119,4%119,4%118,8%118,8%118,8%118,8%118,8%118,8%