Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is al een paar jaar te laag. Daarom hebben we in 2016 een herstelplan gemaakt. Elk jaar maken wij een nieuwe versie, de laatste is in maart 2021 vastgesteld door het bestuur. Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 december 2020 namelijk te laag: 98,0% in plaats van minimaal 118,7%.

Stijging
Volgens ons nieuwe herstelplan stijgt onze beleidsdekkingsgraad de komende jaren stapsgewijs. Daarvoor hoeven we geen speciale maatregelen te nemen. De stijging komt onder andere doordat wij verwachten dat onze beleggingen een positief rendement op zullen leveren.

Wij verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2023 op 118,7% uitkomt. Dan zou onze financiële positie zijn hersteld. Dat is ruim binnen de termijn van maximaal 10 jaar die De Nederlandsche Bank eist.

Uw pensioen verhogen of verlagen?
Maar we kunnen uw pensioen voorlopig nog niet verhogen. Volgens onze berekening is een gedeeltelijke verhoging vanaf 2022 wel weer mogelijk. Of dit echt zo is, hangt af van de omstandigheden in de periode tot 2022.

Een verlaging van de pensioenen is nu niet te verwachten. Dat kunnen we natuurlijk niet beloven, want we weten niet hoe het de komende jaren met de economie gaat.  

Let op!
Het is dus belangrijk om te weten hoe u er financieel voorstaat als u met pensioen gaat. Misschien moet u zelf extra geld opzij zetten. Kijk op mijnpensioenoverzicht hoeveel AOW u krijgt en hoeveel pensioen u bij ons en bij eventuele andere werkgevers heeft opgebouwd.

Wat is een herstelplan?
Het herstelplan is geen groot rapport. Het is een cijferoverzicht op 1 pagina, met een vragenlijst.

In het plan staat bijvoorbeeld hoeveel vermogen we hebben, hoeveel rendement onze beleggingen opleveren en hoeveel pensioen we moeten betalen. Het plan laat ook zien of de beleidsdekkingsgraad de komende jaren daalt of stijgt. Dit hangt onder andere af van de rente.

Uit het plan moet blijken dat onze financiële positie binnen een bepaalde periode is hersteld tot de vereiste dekkingsgraad van 120%. Zolang dat niet het geval is, moeten we ieder jaar het herstelplan aanpassen.