Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Het pensioenfonds

Pensioenfonds Wonen regelt het pensioen voor werknemers in de wonenbranche.

Onze missie

Doelstelling van het fonds is uitvoering te geven aan het pensioenreglement, zoals dat geldt voor de aangesloten ondernemingen. Het fonds tracht dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De gelden worden belegd en beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het fonds geeft een zo goed mogelijke invulling aan de pensioenovereenkomst die de sociale partners van de wonenbranche hebben afgesloten voor de (gewezen) deelnemers. Het fonds wil een betrouwbaar pensioenfonds zijn dat zich maximaal zal inspannen om haar financiële verplichtingen voor nu en in de toekomst waar te maken.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het pensioenfonds kent een bestuur, verschillende commissies, een verantwoordingsorgaan en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak en een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. 

Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers, werkgevers en gepensioneerden goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. 

De administratie en uitvoering van de pensioenen wordt geregeld door TKP Pensioen.