Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Kosten transparantie

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maakt het pensioenfonds kosten. Ook het beheer van het vermogen kost geld. Pensioenfonds Wonen vindt het belangrijk om open te zijn over deze kosten. Deze kosten zijn namelijk direct van invloed op de waarde van het pensioen.

Kosten voor uitvoering van de pensioenregeling

Bij kosten die zijn verbonden aan het uitvoeren van de pensioenregeling kan gedacht worden aan kosten voor het voeren van een pensioenadministratie, het innen van premies, het uitkeren van pensioenen, het besturen van het pensioenfonds en het communiceren met de deelnemers. In 2020 waren de totale kosten van het pensioenbeheer € 3,4 miljoen. Dat is € 24,54 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde.

De vergoedingen van bestuursleden, leden van de raad van toezicht en leden van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Wonen zijn vastgelegd in het beloningsbeleid (pdf) van het pensioenfonds.

Kosten voor vermogensbeheer

De kosten van vermogensbeheer waren in 2020 € 15,5 miljoen. Dat is 0,38% van het gemiddeld belegd vermogen. Het belegd vermogen is het totaalbedrag dat pensioenfonds Wonen belegt in bijvoorbeeld vastgoed, obligaties en aandelen. Lees meer in het jaarverslag (pdf).