Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Collectieve waardeoverdracht gaat door

30-12-2021
Op naar herstel

Zoals eerder op de website aangegeven heeft het bestuur van Pensioenfonds Wonen een besluit genomen tot collectieve waardeoverdracht naar BPF Detailhandel en liquidatie van Pensioenfonds Wonen. Voor het doorgaan van de overdracht,  is goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig.

DNB heeft Pensioenfonds Wonen laten weten dat zij goedkeuring verleent aan de collectieve waardeoverdracht. 

Wat zijn de gevolgen van de goedkeuring

Door de goedkeuring wordt de collectieve waardeoverdracht per 1 januari 2022 uitgevoerd. Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan als gevolg van de liquidatie.

Wat verandert er

Eind december hebben al onze deelnemers een brief ontvangen waarin is uitgelegd wat de wijzigingen zijn als de collectieve waardeoverdracht doorgaat. Deze brief kunt u terugvinden op www.pensioenfondswonen.nl/overdracht op onze website. 

Hieronder geven wij een kort overzicht van de veranderingen die in de brief aan deelnemers is opgenomen:

De pensioenuitvoerder verandert. Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan en Pensioenfonds Detailhandel wordt uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit betekent:

  • Correspondentie over bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen ontvangt u vanaf 1 januari 2022 van Pensioenfonds Detailhandel. 
  • Voor informatie over het pensioenfonds en uw pensioen kunt u vanaf 1 januari 2022 terecht op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 
  • De website van Pensioenfonds Wonen blijft nog beschikbaar voor informatie over de sluiting het pensioenfonds. 
  • Inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl blijft hetzelfde.
  • Via de website van Pensioenfonds Detailhandel kunt u inloggen in uw persoonlijke pensioenomgeving met DIGID. De inlog wordt beschikbaar gesteld vanaf maart 2022. 
  • De contactgegevens wijzigen. Als u contact wilt opnemen over uw pensioen kunt u vanaf 1 januari 2022 de volgende gegevens gebruiken:

Waar vindt u meer informatie

Via www.pensioenfondswonen.nl/overdracht delen we ook meer informatie over de stand van zaken.