Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Gevolgen coronavirus voor PF Wonen

16-02-2021
Covid masker

Na de tweede golf in de overgang van 2020 naar 2021 blijft COVID 19 – ook nu vaccinatie op gang is – een prominente rol spelen. Bij Pensioenfonds Wonen blijven maatregelen van toepassing, maar wordt de voortgang van werkzaamheden niet belemmerd door de situatie.

Financieel

Door het coronavirus is in 2020 de financiële situatie van het fonds geraakt. Dit was het geval voor vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland. En dus ook voor Pensioenfonds Wonen. Gedurende 2020 is er herstel opgetreden en inmiddels zitten we op het niveau van voor 2020. Op dit moment hoeven we daarom de pensioenen gelukkig niet te verlagen, maar het waardevast houden door middel van indexatie is in 2021 (opnieuw) niet mogelijk. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. 

Processen

In 2020 heeft het bestuur van het pensioenfonds het merendeel van de overleggen die plaatsvonden digitaal gevoerd. En ook op dit moment vinden alle overleggen digitaal plaats. De processen die het bestuur doorloopt ondervinden hierdoor geen hinder. 

Voor de partijen waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed geldt eenzelfde uitkomst. Het pensioenfonds blijft met deze partijen in gesprek en monitort de situatie. De uitbestedingspartijen blijven hun werkzaamheden conform afspraken uitvoeren en bijvoorbeeld de uitkering als gewoonlijk uitbetalen.

Over ontwikkelingen die impact hebben op u als deelnemer informeren wij u nader als daartoe reden is.