Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Gevolgen coronavirus voor PF Wonen

16-03-2020
Verantwoordingsorgaan

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is het coronavirus en de effecten ervan op de financiële markten. Ook PF Wonen merkt hiervan de financiële gevolgen.

Algemeen beeld dekkingsgraad pensioenfondsen
Eind februari hebben pensioenfondsen in Nederland gemiddeld een dekkingsgraad van ongeveer 95%. Dit betekent dat er pensioenfondsen zijn met een hogere dekkingsgraad. Maar ook dat er fondsen zijn die lager staan. PF Wonen had eind februari een dekkingsgraad van 98,2%. Eind januari was de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland nog net iets hoger dan 100%. In één maand tijd daalt de gemiddelde dekkingsgraad dus met ruim 5%.

Waarom daalt de dekkingsgraad zo sterk?
Een belangrijke oorzaak is het Covid-19 virus (Corona). De beurzen werden flink geraakt door de onzekerheid rondom het virus. Die koersverliezen kwamen vooral door de angst voor een economische crisis door het coronavirus. Pensioenfondsen zijn grote- en lange termijn beleggers. Zij hebben dus last van koersdalingen. Ook speelt de aanhoudend lage rente sterk mee. Deze heeft door het olie conflict tussen de OPEC en Rusland een extra negatief effect gehad.

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor PF Wonen?
Net als andere pensioenfondsen, merkt ook PF Wonen de negatieve financiële gevolgen van het virus. Maar het pensioenfonds heeft voldoende buffer om de gevolgen vooralsnog op te vangen. Wat de verdere gevolgen van het virus zijn op de financiële markten, is op dit moment moeilijk te zeggen. Uiteraard volgt PF Wonen de ontwikkelingen op de voet.