Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Vereniging van gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD)

07-02-2022

Wat is de VGD?

De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD) is met 5000 leden één van de grootste verenigingen van gepensioneerden. De VGD behartigt de belangen van alle gepensioneerden en nabestaanden die pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Detailhandel. Ook actieve werknemers van 60 jaar en ouder kunnen lid worden.

Wat doet de VGD?

De VGD brengt de belangenbehartiging in de praktijk door deel te nemen in de overlegorganen van het pensioenfonds Detailhandel. In het bestuur van Detailhandel wordt de zetel van de gepensioneerden bezet door een lid van de VGD. De 4 VO-leden van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan(VO) worden door de VGD benoemd.

Daarnaast is de VGD aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. Deze koepel vertegenwoordigt ruim 300.000 gepensioneerden en indirect 1.000.000 en is daardoor krachtige gesprekspartner bij de overheid. Dat is onder meer van belang bij de discussie over de positie van de gepensioneerden het nieuwe pensioenstelsel.

Het lidmaatschap van de VGD geeft ook andere voordelen. Leden ontvangen een korting op de Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis, de Schadeverzekeringen van Centraal Beheer, en op producten en reizen via Personeelsvoordeelwinkel en LKGX arrangementen. Het bestuur van de VGD heeft besloten om de reguliere contributie van het lidmaatschap van de Vereniging gratis beschikbaar te stellen aan nieuwe leden tot 1 januari 2023. Op https://www.v-g-d.nl/lid-worden leest u hier mee over. 
4 x per jaar verschijnt het blad Outfit met interessant nieuws voor ouderen, en elk jaar organiseert de VGD een ledendag. Meer informatie en nieuws vindt u op de website www.v-g-d.nl.

Aanmelden kan via de website, via info@ v-g-d.nl, of door te bellen met 06-83981504.