Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Waardeoverdracht weer mogelijk

04-05-2021

Bijna een jaar geleden berichtten wij dat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds onder de grens van 100% was gezakt. Er was niet genoeg geld voor de pensioenen voor nu en in de toekomst. Lees meer over de beleidsdekkingsgraad.

Hierdoor was het, als gevolg van wettelijke bepaling, tijdelijk niet mogelijk om waardeoverdrachten te doen. 
 
Inmiddels is de beleidsdekkingsgraad van PF Wonen eind maart 2021 100,7%. Deze verbetering van de financiële situatie leidt ertoe dat we weer aanvragen voor waardeoverdrachten in behandeling mogen nemen.
Tussentijdse aanvragen hebben wij niet kunnen verwerken. Als u tussentijds een aanvraag had willen doen, krijgt uw pensioenuitvoerder bericht dat dit nu weer mogelijk is. U kunt vanaf nu weer aanvragen indienen, die dan voor u worden behandeld.
 
Wel blijft de volgende voorwaarde gelden: waardeoverdracht mag alleen als de beleidsdekkingsgraad van het oude én het nieuwe pensioenfonds hoger is dan 100%.
 
Iedere maand opnieuw wordt de beleidsdekkingsgraad bepaald. In de toekomst kan de situatie omtrent waardeoverdrachten daarom weer wijzigen.
Wij zullen u hierover dan wederom informeren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de pensioendesk via (050) 58 21 922. Mailen mag ook naar: deelnemer@pensioenfondswonen.nl. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17:00 uur.