Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Overdracht

Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan. Geen zorgen: uw pensioen wordt overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Op deze pagina blijft u op de hoogte van de voortgang van deze overdracht.

Waarom Pensioenfonds Detailhandel?

Pensioenfonds Detailhandel is de juiste keuze, omdat:

  • Het resultaat van de verwachte toekomstige pensioenuitkering is beter dan bij andere onderzochte opties. Dat betekent dat er meer kans is dat uw pensioen hoger uit kan vallen. Er zijn scenarioberekeningen gemaakt op basis van het beleid dat Pensioenfonds Detailhandel voert. Deze berekeningen laten de verwachting zien dat uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel beter uitvalt dan bij andere onderzochte partijen.
  • De kans op toekomstige verhoging van uw pensioen (toeslag) is hoger dan bij andere opties. De financiële situatie van Pensioenfonds Detailhandel biedt een gunstiger uitgangspunt voor een kans op toeslag in de toekomst dan bij andere partijen het geval was.
  • Pensioenfonds Detailhandel is een aanzienlijk groter pensioenfonds. Dat betekent dat de kosten over veel meer deelnemers kunnen worden verdeeld.
  • Pensioenfonds Detailhandel groeit. Dat betekent een stabiele(re) toekomst. Voor Pensioenfonds Wonen als gesloten fonds was het vooruitzicht op langdurig zelfstandig voortbestaan beperkt. Pensioenfonds Detailhandel is een groot pensioenfonds. Het beleid dat dit fonds voert ziet toe op langetermijnontwikkelingen voor steeds meer deelnemers. Risico’s die spelen kunnen op ook gezamenlijk door de grote groep worden gedragen.

Tijdlijn

Stap 1

  • 18 juni 2021: het bestuur neemt het voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht naar BPF Detailhandel en liquidatie van PF Wonen.

Stap 2

  • Juli 2021: het verantwoordingsorgaan adviseert positief over het voorgenomen besluit en de raad van toezicht verleent goedkeuring.

Stap 3

  • September 2021: de aanvraag tot collectieve waardeoverdracht is ingediend bij De Nederlandsche Bank.

Stap 4

  • Oktober 2021: het pensioenfonds bereidt in samenwerking met uitbestedingspartijen en BPF Detailhandel de overdracht voor.

Brief deelnemers

Nieuwsberichten