Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Pensioen 123

 • A. AOW

  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast.

  B. Pensioen dat je via je werk opbouwt

  De hoogte van uw pensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO krijgt u eens per vijf jaar toegestuurd en staat dan ook op uw persoonlijke pagina, de ‘Mijn omgeving’.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij eventuele vorige pensioenfondsen of -verzekeraars.

  U krijgt iedere vijf jaar een nieuw overzicht. Zo ziet u meteen hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u heeft opgebouwd én wat u krijgt als u doorwerkt tot uw pensioenleeftijd.

  C. Pensioen dat je zelf regelt

  U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Meer informatie
 • Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. U heeft pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Wonen. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

  Meer informatie
 • Een voorbeeld 

  Stel: U verdient € 27.000 bruto per jaar. Over het drempelbedrag (de ‘franchise’) van € 12.866 bouwt u geen pensioen op. U bouwt 1,75% ouderdomspensioen op over het bedrag van € 14.134 dat overblijft (de ‘pensioengrondslag’). In dit rekenvoorbeeld is dat € 247,35. Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701.

  Gaat u met pensioen? Dan is uw totale ouderdomspensioen de optelsom van alle jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Na 30 jaar werken is dat in dit voorbeeld € 7.420,50 bruto per jaar. Dit bedrag kan nog worden verhoogd of verlaagd, maar dat hangt ervan af hoe het fonds er financieel voor staat.

  De hoogte van het partnerpensioen dat u opbouwt, is 70% van het ouderdomspensioen. In dit voorbeeld is dat € 173,15 bruto per jaar.

  Aanvullende regeling 

  Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701. Maar als uw werkgever gebruikmaakt van de aanvullende regeling, dan ligt deze grens op maximaal € 103.317. Deze regeling heeft geen invloed op de franchise of het opbouwpercentage.

  Meer informatie
 • Een voorbeeld 

  Stel: u verdient € 27.000 bruto per jaar. Over het drempelbedrag (de ‘franchise’) van € 12.866 betaalt u geen premie. De premie is 21,6% van het bedrag van € 14.134 dat overblijft (de ‘pensioengrondslag’). In dit voorbeeld is dat € 3.052,94. Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701.

  Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw loon. De premie die u zelf betaalt, staat ook op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalt niet.

  Aanvullende regeling 
  Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701. Maar als uw werkgever gebruikmaakte van de aanvullende pensioenregeling, dan ligt deze grens op maximaal € 103.317. Over de premie in de aanvullende regeling worden vaak andere afspraken gemaakt. Wilt u meer informatie? Uw werkgever kan u hier meer over vertellen.

  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting

  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

  Rente

  Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

  Beleggingen

  Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we zoveel mogelijk ‘winst’. Zo kunnen we aan u later een goed pensioen uitkeren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Om dat risico te beperken, beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. 

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 vaak net iets minder kopen dan in 2016. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet verhogen of ‘indexeren’.

  Dat lukt niet altijd. Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig mee laten groeien. Uw pensioen wordt dan dus iets minder waard. Als het later financieel weer meezit, kunnen we uw pensioen misschien wel verhogen. De afgelopen tien jaar hebben we de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Datum verandering Verhoging van uw pensioen Prijsstijging alle huishoudens, afgeleid referte periode september
  1 januari 2017 0,00% 0,00%
  1 januari 2016 0,00% 0,4%
  1 januari 2015 0,00% 0,6%
  1 januari 2014 0,00% 1,1%
  1 januari 2013 0,00% 2,1%
  1 januari 2012 0,00% 2,5%
  1 januari 2011 0,00% 1,4%
  1 januari 2010 0,00% 0,1%
  1 januari 2009 0,00% 2,8%
  1 januari 2008 1,30% 1,2%
  Meer informatie
 • Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld uw pensioen niet verhogen, uw premie wel verhogen of uw pensioen verlagen. Dat laatste hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen. 

  Meer informatie