Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Pensioen 123

Tot 1 januari 2018 hebben deelnemers vanuit hun dienstverband bij aangesloten werkgevers pensioen opgebouwd via de pensioenregeling bij Pensioenfonds Wonen. In het Pensioen 1-2-3 leest u meer over de inhoud van deze pensioenregeling en in welke situaties u actie moet ondernemen. 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

 • In de eerste laag leest u beknopt de belangrijkste informatie over de pensioenregeling. 
 • In de tweede laag vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. 
 • In de derde laag vindt u de meest uitgebreide informatie, zoals juridische en beleidsdocumenten van de pensioenregeling.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid.

 

 • U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. Dit krijgt u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd.

  Hoeveel pensioen ontvangt u straks?

  Dat hangt onder andere af van uw salaris en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd. De hoogte van uw pensioen en het pensioen voor uw nabestaanden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per vijf jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina Mijn pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

  Uw pensioen is een aanvulling op de AOW. Dat is het pensioen dat u van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl

  Meer informatie
 • Partnerpensioen

  Als u overlijdt, dan krijgt uw partner partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.

  Als u uit elkaar gaat, dan krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd, ook als u ongehuwd samenwoonde.

  Wezenpensioen

  Heeft u kinderen? Dan keren we wezenpensioen uit aan uw kinderen tot ze 18 jaar zijn, of tot uiterlijk hun 27e zolang ze studeren. Het wezenpensioen is 20% van het totale (bijzonder) partnerpensioen.

  Meer informatie
 • WIA-uitkering

  Bent u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? Dan heeft u - onder bepaalde voorwaarden - recht op gehele of gedeeltelijke premievrije voortzetting. U betaalt dan geen premie maar bouwt toch gewoon pensioen op. Dit is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

  WAO-uitkering

  Was u voor 1 januari 2006 al arbeidsongeschikt? Dan kan het zijn dat u geen WIA-uitkering maar een WAO-uitkering krijgt. U komt dan alleen in aanmerking voor premievrije pensioenopbouw als uw arbeidsongeschiktheid toeneemt.

  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  Meer informatie
 • A. AOW

  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast.

  B. Pensioen dat je via je werk opbouwt

  De hoogte van uw pensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO krijgt u eens per vijf jaar toegestuurd en staat dan ook op uw persoonlijke pagina, de ‘Mijn omgeving’.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij eventuele vorige pensioenfondsen of -verzekeraars.

  U krijgt iedere vijf jaar een nieuw overzicht. Zo ziet u meteen hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u heeft opgebouwd én wat u krijgt als u doorwerkt tot uw pensioenleeftijd.

  C. Pensioen dat je zelf regelt

  U kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Meer informatie
 • Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. U heeft pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Wonen. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

  Meer informatie
 • Een voorbeeld 

  Stel: U verdient € 27.000 bruto per jaar. Over het drempelbedrag (de ‘franchise’) van € 12.866 bouwt u geen pensioen op. U bouwt 1,75% ouderdomspensioen op over het bedrag van € 14.134 dat overblijft (de ‘pensioengrondslag’). In dit rekenvoorbeeld is dat € 247,35. Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701.

  Gaat u met pensioen? Dan is uw totale ouderdomspensioen de optelsom van alle jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Na 30 jaar werken is dat in dit voorbeeld € 7.420,50 bruto per jaar. Dit bedrag kan nog worden verhoogd of verlaagd, maar dat hangt ervan af hoe het fonds er financieel voor staat.

  De hoogte van het partnerpensioen dat u opbouwt, is 70% van het ouderdomspensioen. In dit voorbeeld is dat € 173,15 bruto per jaar.

  Aanvullende regeling 

  Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701. Maar als uw werkgever gebruikmaakt van de aanvullende regeling, dan ligt deze grens op maximaal € 103.317. Deze regeling heeft geen invloed op de franchise of het opbouwpercentage.

  Meer informatie
 • Een voorbeeld 

  Stel: u verdient € 27.000 bruto per jaar. Over het drempelbedrag (de ‘franchise’) van € 12.866 betaalt u geen premie. De premie is 21,6% van het bedrag van € 14.134 dat overblijft (de ‘pensioengrondslag’). In dit voorbeeld is dat € 3.052,94. Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701.

  Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw loon. De premie die u zelf betaalt, staat ook op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalt niet.

  Aanvullende regeling 
  Het maximale loon waarover uw pensioen wordt berekend, is € 53.701. Maar als uw werkgever gebruikmaakte van de aanvullende pensioenregeling, dan ligt deze grens op maximaal € 103.317. Over de premie in de aanvullende regeling worden vaak andere afspraken gemaakt. Wilt u meer informatie? Uw werkgever kan u hier meer over vertellen.

  Meer informatie
 • U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar u in het verleden pensioen heeft opgebouwd.

  Als u ergens anders een nieuwe baan krijgt, dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit moet u daar zelf aanvragen.

  Meer informatie
 • Heeft uw partner zelf een goed pensioen? Of heeft u geen partner (meer)? Dan kunt u het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen. Maar als u dan overlijdt, ontvangt uw partner geen partnerpensioen.

  U kunt hier eenmalig voor kiezen als u met pensioen gaat. Heeft u hiervoor gekozen, dan kunt u dit niet meer terugdraaien. Heeft u een partner, dan moet deze hier schriftelijk toestemming voor geven. 

  Meer informatie
 • In onze huidige pensioenregeling bouwt u 70% partnerpensioen op. Dat is niet altijd zo geweest.
  Het kan zijn dat uw totale (bijzonder) partnerpensioen minder is dan 70%. Als dat het geval is, mag u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan wel minder ouderdomspensioen.

  U kunt hier eenmalig voor kiezen als u met pensioen gaat. Als uw pensioen is ingegaan, dan kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Meer informatie
 • Eerder met pensioen

  Wilt u voor uw 67e met pensioen? Dat kan. U kunt met pensioen vanaf 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt lager. De opbouw van uw pensioen stopt eerder, en het moet over meer jaren uitgekeerd worden. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u nog geen AOW van de overheid. Uw pensioen laten ingaan voor uw AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de belasting.

  Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit tenminste drie maanden voor uw pensioendatum bij ons aanvragen. Als uw pensioen ingegaan, dan kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Later met pensioen

  Wilt u pas na uw 67e met pensioen? U kunt uw pensioen tot uiterlijk je 70e uitstellen. Als u later met pensioen gaat, dan wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd.

  Meer informatie
 • Als u met pensioen gaat, wilt u misschien eerst een hoger pensioen en daarna lager. Of andersom. Dit kan voor maximaal 10 jaar. Het lage bedrag is altijd 75% van het hoge bedrag.

  U kunt hiervoor kiezen als u met pensioen gaat. Daarna kunt u dit niet meer terugdraaien.

  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting

  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer u leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

  Rente

  Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

  Beleggingen

  Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we zoveel mogelijk ‘winst’. Zo kunnen we aan u later een goed pensioen uitkeren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Om dat risico te beperken, beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. 

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 vaak net iets minder kopen dan in 2016. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet verhogen of ‘indexeren’.

  Dat lukt niet altijd. Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig mee laten groeien. Uw pensioen wordt dan dus iets minder waard. Als het later financieel weer meezit, kunnen we uw pensioen misschien wel verhogen. De afgelopen tien jaar hebben we de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Datum verandering Verhoging van uw pensioen Prijsstijging alle huishoudens, afgeleid referte periode september
  1 januari 2019 0,00% 1,6%
  1 januari 2018 0,00% 1,5%
  1 januari 2017 0,00% 1,5%
  1 januari 2016 0,00% 0,4%
  1 januari 2015 0,00% 0,6%
  1 januari 2014 0,00% 1,1%
  1 januari 2013 0,00% 2,1%
  1 januari 2012 0,00% 2,5%
  1 januari 2011 0,00% 1,4%
  1 januari 2010 0,00% 0,1%
  1 januari 2009 0,00% 2,8%
  1 januari 2008 1,30% 1,2%
  Meer informatie
 • Het kan gebeuren dat we ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen. Dan moet er iets gebeuren. We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld uw pensioen niet verhogen, uw premie wel verhogen of uw pensioen verlagen. Dat laatste hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen. 

  Meer informatie
 • Pensioenfonds Wonen maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie en de uitbetaling van de pensioenen.

  Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website.

  Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

  Meer informatie
 • Als u ergens anders een nieuwe baan krijgt, dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Dit moet u daar zelf aanvragen.

  Neemt u uw pensioen niet mee? Dan blijft het staan bij Pensioenfonds Wonen. U betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder pensioen op met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

  Meer informatie
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Bekijk dan goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  Meer informatie
 • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt uw partner automatisch bij ons aangemeld via de Basisregistratie Personen van de gemeente. Gaat u ongehuwd samenwonen? Meld uw partner dan aan.

  Heeft u een partner? Dan is het extra belangrijk om te weten hoe het zit met het wederzijdse partnerpensioen. Regel iets extra’s als u dat nodig vindt. 

  Meer informatie
 • Het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen van de gemeente. Heeft u een partner bij ons aangemeld maar woont u niet langer samen? Dan moet u hem of haar afmelden bij het pensioenfonds

  Ouderdomspensioen

  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Wij kunnen dat voor u uitrekenen en verdelen. Dit heet ‘verevening’.

  U mag met uw ex-partner afspraken maken over een andere verdeling. Deze afspraken moet u laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Verevening is niet mogelijk als u ongehuwd samenwoonde.

  Als het pensioen verdeeld moet worden, dan moet u of uw ex-partner dat binnen 2 jaar met dit formulier aan ons doorgeven. Als uw pensioen ingaat, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons.  

  Partnerpensioen

  Het partnerpensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd, gaat als ‘bijzonder’ partnerpensioen naar uw ex-partner, ook als u ongehuwd samenwoonde.

  Als uw ex-partner afstand wil doen van dit bijzonder partnerpensioen, dan moet hij of zij dit schriftelijk aan ons laten weten. Het wordt dan weer omgezet naar partnerpensioen en komt toe aan een eventuele nieuwe partner. 

  Meer informatie
 • Neem contact met ons op als u naar het buitenland of binnen een ander land verhuist. Wij vertellen u dan ook wat dit betekent voor uw pensioen en eventueel uw AOW. U kunt dan meteen uw nieuwe adresgegevens doorgeven. Laat het ons ook weten als er iets verandert in uw burgerlijke staat.  

  Meer informatie
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Meer informatie
 • Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoonnummer: (050) 582 1922 of e-mailadres: deelnemer@pensioenfondswonen.nl

  Meer informatie