Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Pensioenregeling

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van de geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.  

Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen). 

'Pensioen' kan dus uit drie onderdelen bestaan: 

  • een basispensioen van de overheid, de AOW
  • pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd 
  • eigen pensioenvoorzieningen

De drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd

Tot 1 januari 2018 hebben deelnemers vanuit hun dienstverband bij aangesloten werkgevers pensioen opgebouwd via de pensioenregeling bij Pensioenfonds Wonen. Per 1 januari 2018 is Pensioenfonds Wonen een gesloten fonds. De pensioenregeling van Pensioenfonds Wonen is vanaf 1 januari 2018 ook gesloten. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt in het pensioenfonds. De opgebouwde pensioenen worden nog wel door het pensioenfonds beheerd. Nieuwe pensioenopbouw vindt voortaan plaats bij Pensioenfonds Detailhandel.

Hele kleine pensioenen zijn vervallen

Pensioenen die minder zijn dan € 2 bruto per jaar noemen we hele kleine pensioenen. Al deze hele kleine pensioenen bij elkaar kosten een pensioenfonds erg veel. Daarom mogen pensioenfondsen deze hele kleine pensioenen laten vervallen. Dat is wettelijk zo geregeld.
Pensioenfonds Wonen heeft per 1 augustus 2021 alle hele kleine pensioenen laten vervallen. Deze pensioenen gaan naar de algemene reserve van Pensioenfonds Wonen.

Pensioen 1-2-3

In het Pensioen 1-2-3 vindt u meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling van Pensioenfonds Wonen en in welke situaties u actie moet ondernemen. Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid.

Wettelijke regelingen

Naast de AOW zijn er wettelijke regelingen voor als een werknemer (deels) niet meer kan werken of overlijdt: de WW (Werkloosheidswet), de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).