Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Samenwonen

U gaat samenwonen. Gefeliciteerd! Wat verandert er eigenlijk voor uw pensioen?

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij het pensioenfonds

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden bij ons pensioenfonds zijn:

  • u hebt een notarieel samenlevingscontract
  • u hebt het samenlevingscontract vóór uw pensioendatum afgesloten
  • in het samenlevingscontract is de zorgplicht opgenomen, óf
  • u voert ten minste een half jaar een gezamenlijke huishouding, en
  • u en uw partner wonen op hetzelfde adres
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder

Hoe meldt u uw partner aan?

Hebt u een notarieel samenlevingscontract? Vul dan het formulier verklaring samenleving in en stuur deze samen met een ondertekende kopie van uw notariële samenlevingscontract op. Dit is een kopie met daarop een stempel van uw notaris. 

Heb u geen samenlevingscontract? Vul dan zelf een formulier in en onderteken deze samen met uw partner.