Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Toekomst

Vanaf 1 januari 2018 is pensioenfonds Wonen een gesloten fonds. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe deelnemers meer in het fonds komen en dat er geen nieuw pensioen wordt opgebouwd.

Werknemers die werkzaam zijn in de woonbranche bouwen vanaf 1 januari 2018 pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel.

Toekomstplannen pensioenfonds

Het pensioenfonds onderzoekt op welke manier de overgang van een gesloten pensioenfonds naar een andere oplossing het beste plaats kan vinden. Hiervoor is een traject opgestart om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de verschillende opties. Uiteraard staan de belangen van de deelnemers hierbij centraal. Daarom is er een externe partij ingehuurd om het fonds te begeleiden. Zij hebben ervaring met dit soort trajecten en kennen het pensioenfonds.

Allereerst is een lijst opgesteld met geschikte partijen (pensioenfondsen, algemeen pensioenfondsen en verzekeraars) waarmee het pensioenfonds in gesprek kan gaan.

We houden u op de hoogte van de toekomstplannen via deze website en de nieuwsbrief van het pensioenfonds.

Opgebouwde pensioen

Het pensioen dat is opgebouwd bij Pensioenfonds Wonen blijft vooralsnog gewoon bij het pensioenfonds. Wanneer dit wijzigt wordt u daar ruim van tevoren over geïnformeerd.

Binnenkort met pensioen

Als u met pensioen gaat vraagt u gewoon uw pensioenuitkering aan bij het pensioenfonds Wonen. Wanneer u vanaf 1 januari 2018 pensioen hebt opgebouwd bij BPF Detailhandel, dan vraagt u ook daar pensioen aan.  Of natuurlijk bij een ander pensioenfonds of verzekeraar als u ook daar pensioen hebt opgebouwd.