Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Toeslag

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen.

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Voor de vaststelling van de ontwikkeling zal uitgegaan worden van het prijsindexcijfer van de maand september direct voorafgaand aan de toeslagdatum en het daaraan voorafgaande jaar. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. 

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen. Dat kan alleen als de verhoging naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend. Dat betekent dat er meer geld nodig is en toeslagen lager uitvallen dan vóór 2015.

Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw pensioen niet verhogen. En soms moeten we uw pensioen helaas verlagen. We doen dit alleen als het niet anders kan.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waar gemaakt. 

Datum verandering Verhoging van uw pensioen Prijsstijging alle huishoudens, afgeleid referte periode september- september
1 januari 2019 0,00% 1,5%
1 januari 2018 0,00% 1,5%
1 januari 2017 0,00% 0,1%
1 januari 2016 0,00% 0,4%
1 januari 2015 0,00% 0,6%
1 januari 2014 0,00% 1,1%
1 januari 2013 0,00% 2,1%
1 januari 2012 0,00% 2,5%
1 januari 2011 0,00% 1,4%
1 januari 2010 0,00% 0,1%

Per 1 april 2014 is uw pensioen met 3,6% verlaagd.