Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Let op: pensioenfonds Wonen is opgehouden te bestaan. Kijk voor actuele informatie op www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 

 

Gefeliciteerd! U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. 

Wat moet u doen?
Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. De gegevens van uw partner moeten wel bekend zijn bij het pensioenfonds.

  • Woont u in Nederland? 
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner dus niet aan te melden bij het pensioenfonds.
  • Woont u in het buitenland? 
    Meld uw partner dan zelf aan bij het pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw trouwakte mee. 

Wat is er geregeld voor uw partner?

Als u overlijdt, dan heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van het pensioenfonds.  

Bent u gepensioneerd? Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd. De hoogte van uw opbouw staat op uw UPO. 

Meer informatie over Anw-pensioen leest u hier

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde

Als u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.

Uw AOW-uitkering verandert wel. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.