Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om vanaf 2008 invulling te geven aan verantwoord beleggen. De voorzitter van de beleggingscommissie (tevens bestuurslid) is door het bestuur aangewezen als verantwoordelijke voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Voor verantwoord beleggen hanteert het pensionfonds de Global Compact van de Verenigde Naties als uitgangspunt.

De aanpak van het verantwoord beleggenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Screening van ondernemingen die in strijd handelen met de uitgangspunten van de Global Compact;
  • engagement, dialoog aangaan met ondernemingen;
  • corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen;
  • uitsluiten van producenten van controversiële wapens

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Aandeelhoudersvergaderingen vinden wereldwijd plaats. Pensioenfonds Wonen kan niet bij alle aandeelhoudersvergaderingen aanwezig zijn. We gebruiken daarom ‘stemmen op afstand’. Zo oefent Pensioenfonds Wonen zijn stemrecht uit als betrokken aandeelhouder.
Het op afstand stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is het zogenaamde proxy voting. Met het ‘vote disclosure’- systeem geven we inzicht in ons stemgedrag. 

Hier kunt u zien hoe we per aandeelhoudersvergadering gestemd hebben
 

Downloads 

Maatschappelijk verantwoord beleggen beleid 2020
Aanvullende informatie SFDR
Uitsluitingsbeleid
Verslag verantwoord en betrokken aandeelhouderschap 2019
Lijst beleggingen 2019
Stembeleid 2021
Rapportage Corporate Covernance Q2 2020
Rapportage Corporate Governance Q1 2020
Rapportage Corporate Governance Q4 2019
Rapportage Corporate Governance Q3 2019
Rapportage Corporate Governance Q2 2019
Rapportage Corporate Governance Q1 2019
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2020
Rapportage verantwoord beleggen 2e halfjaar 2019
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2019
Rapportage verantwoord beleggen 2e halfjaar 2018
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2018
Rapportage verantwoord beleggen 2e halfjaar 2017
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2017
Rapportage verantwoord beleggen 2e halfjaar 2016
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2016
Rapportage verantwoord beleggen 2e halfjaar 2015
Rapportage verantwoord beleggen 1e halfjaar 2015