Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Pensioenfonds Wonen legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het beleid correct uitvoert en de juiste beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan over een aantal in de wet genoemde onderwerpen.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden. Eén lid namens de pensioengerechtigden, twee namens namens de deelnemers (waarvan één vanuit FNV en één CNV Dienstenbond) en één namens de werkgevers. Het aantal leden namens de pensioengerechtigden en het aantal leden namens de deelnemers is bepaald op basis van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal deelnemers in het fonds.

Samenstelling

Per 1 juli 2018 zijn de leden van het verantwoordingsorgaan:

Naam Organisatie
De heer B. Keijzer  INretail
De heer H.E.J.J. van Wijck Pensioengerechtigden
De heer J. Boester CNV