Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Verevening en bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel prepensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit noemen we verevening. Uw ex-partner heeft ook recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Zodra uw scheiding bij ons bekend is, reserveren we dit pensioen voor uw ex-partner. We informeren u en uw ex-partner hierover schriftelijk.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

  • U kiest voor verevening
    Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier van de overheid. Geeft u uw verevening na deze 2 jaar door? Dan behandelen we uw verzoek alleen als u en uw ex-partner dit verzoek beiden hebben ondertekend. 
  • U maakt samen andere afspraken
    Neem binnen 2 jaar contact met ons op. Stuur daarbij een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant mee. 

Hoe regelt u het bijzonder partnerpensioen?

Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U moet deze afspraak vastleggen en beiden ondertekenen. Let op: 

  • Staat uw afspraak onder de letterlijke vermelding 'afzien partnerpensioen' in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van dit document.
  • Staat uw afspraak niet onder deze letterlijke vermelding in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden? Stuur ons dan een kopie van uw document en vraag daarbij een afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen aan.